“Wanneer je iemand beoordeelt op de diagnose, mis je zijn of haar mogelijkheden, schoonheid en unieke persoonlijkheid”
~ Sevenly ~
“De enige beperking in het leven, is een slechte houding”
~ Scott Hamilton ~
“Er is geen grotere handicap, dan het onvermogen om een persoon als meer te zien”
~ Robert M. Hensel ~

Over mij

Over mij

In 2005 gestart binnen het sociale domein, heb ik mij langzamerhand meer en meer toegelegd op de re-integratie van de mensen in onze samenleving die vaak verder van de arbeidsmarkt af staan. Terwijl ik zag dat ook mijn stiefbroer met een niet aangeboren hersenafwijking toch nog steeds in staat was post rond te brengen, muziek te maken en kleinschalig een telefooncentrale te bedienen, besefte ik mij dat iedereen, ongeacht beperking of afkomst, een rol heeft in onze maatschappij.

Vanaf 2010 ben ik mij meer en meer gaan specialiseren. Van de Pilot Loondispensatie, als voorloper voor de toen beoogde Wet Werken naar Vermogen, naar de huidige Participatiewet en de Wet Banenafspraak en Quotumwet. Hierbinnen zowel de doelgroep met een arbeidsbeperking als statushouders.

Tegelijkertijd kwam ik steeds vaker met ondernemers in aanraking die mij vroegen hoe het één en ander financieel in elkaar stak en heb ik diverse werkleerlijnen opgestart en hiervoor businesscases gemaakt. Doordat ik al goed bleek te zijn in het opzetten van grootschalige arbeidsmarktprojecten, waarbij ik diverse financiële regelingen aan elkaar wist te knopen, leek het mij goed mij hier meer op toe te leggen. Uiteindelijk is hier het initiatief InclusieWerkt uit voort gekomen, dat ik in samenwerking met de Stichting Bee-Ideas heb opgezet.

Mocht u willen weten hoe mijn cv eruit ziet? Neem dan eens een kijkje op mijn LinkedIn profiel en schroom niet om mij te linken!Bedrijfsgegevens

Björn Schuurmans Consultancy
Eikstraat 34
7545JC ENSCHEDE
06-40882653
info@bjornschuurmans.nl
BTW nr: NL001944102B15
KVK: 36716154
Missie & Visie

Missie & Visie

Mijn missie is een Inclusieve en Diverse samenleving. Ongeacht afkomst, geaardheid of beperking, iedereen is onderdeel van onze samenleving en heeft waarde. Als consultant ben ik een ambassadeur voor een inclusieve samenleving en help ik (werk)bedrijven en gemeenten bij het vervullen van hun vraag om hier vorm aan te geven. Als specialist Banenafspraak en de financiële gevolgen van Inclusie, maak ik duidelijk hoe men hier invulling aan kan geven en neem ik hierbij zoveel mogelijk uit handen, zodat u zich kunt druk maken over uw core-business.

(SROI) Consultancy

(SROI) Consultancy

U wilt als bedrijf meer doen met Inclusief Ondernemen of u moet voldoen aan een verplichting in het kader van Social Return on Investment (SROI). U wilt wel, maar weet niet goed waar u moet beginnen. Hoe lopen de financieringsstromen? Hoeveel werk neemt de doelgroep met zich mee? Dit breng ik allemaal voor u in kaart. Ik maak een implementatieplan, leg contacten met eventuele externe stakeholders en help u met de daadwerkelijke invulling en waar u verder tegenaan loopt, zodat u bezig kunt blijven met waar u goed in bent, ondernemen! Wij zorgen voor een verhoogde kans op gunning van een aanbesteding door u op weg te helpen richting een PSO-certificering (Prestatieladder Socialer Ondernemen) als u dat wenst.

Inclusief Job Design

Inclusief Job Design

Voor Bedrijven

Zoekt u personeel? Kunt u deze vraag niet invullen? Zoekt u hiervoor naar oplossingen? Inclusief Jobdesign, ook wel functiecreatie genoemd, kan hierbij uitkomst bieden. Het creëren van werk voor mensen met een arbeidsbeperking is niet alleen goed om te kijken naar nieuwe instroom vanuit deze doelgroep, maar helpt u bijvoorbeeld ook mogelijkheden te bieden voor mensen die al langere tijd ziek zijn binnen uw eigen bedrijf. Uitgangspunt is dat er een win-winsituatie gecreëerd wordt voor alle partijen, waarbij de win-situatie voor de ondernemer als eerste het uitgangspunt vormt.

Bij Inclusief Jobdesign worden uw bedrijfsprocessen geanalyseerd en wordt er gekeken of deze uw personeel van het primaire proces afhouden. Minder verspilling dus.

Als specialist neem ik u als enige in Nederland mee in de actuele regelingen, help ik u met het regelwerk en laat ik u middels een businesscase zien wat de financiële effecten zijn, zowel met de subsidies als het inzichtelijk maken van wat de verspilling was en de winst kan zijn. Wilt u hier al zelf mee aan de slag? Dat kan!

Inclusief Job Design

Inclusief Job Design

Voor gemeenten en SW

U zoekt naar extra mogelijkheden voor uitstroom van uw (SW-)bestand? Met name de doelgroep met een vorm van arbeidsbeperking? Kijk dan eens naar extra ondersteuning richting uw werkgevers middels Inclusief Jobdesign, ook wel functiecreatie genoemd.

Inclusief Jobdesign biedt extra mogelijkheden om deze doelgroepen meer kansen te bieden. Als één van de weinige gecertificeerde en geregistreerde Jobcreators voer ik dit onderzoek namens u uit bij bedrijven die u aanwijst. Uiteraard in goede samenwerking met uw eigen adviseurs. Ook maak ik een implementatieplan en help ik bij de uitvoering hiervan.

Als specialist in de financiële regelingen lever ik als enige in Nederland een businesscase voor ondernemers die begrijpelijk en actueel is. Ook kan ik uw personeel trainen zodat zij zelf in staat zijn dit te doen. Neem hiervoor eens een kijkje op onze trainingspagina.

Interim

Interim

Soms heeft een gemeente hulp nodig om meer uitstroom te creëren. Als specialist in de Banenafspraak kan ik u helpen met het maken van een helder uitvoerend beleid, maar ook het zelf uitvoeren van beleid. Hiermee beperk ik mij niet tot alleen de mensen die een Participatiewet-uitkering hebben, maar ben ik ook inzetbaar binnen de Sociale Werkvoorziening. Mijn kracht ligt met name bij kansen creëren voor groepen en groepsdetacheringen.

Ik ben gecertificeerd Jobcreator volgens de SBCM-methodiek, ontwikkeld door Prof. Frans Nijhuis en Dr. Brigitte van Lierop. Deze methodiek wordt omarmd door onder andere het Locus Netwerk en De Normaalste Zaak. Daarnaast ben ik erkend en gecertificeerd loonwaardespecialist binnen de methodiek van CompetenSYS.

Klik hier voor mijn LinkedIn-profiel

Training

Training

Inclusie Werkt

Dit is een training geschikt voor iedereen die al bezig is met inclusie en wil weten wat de financiële gevolgen zijn. Dit kan zijn voor klantmanagers die de training Functiecreatie hebben gevolgd en een verdieping willen in de financiële regelingen. Op deze manier leren zij hun functiecreatieonderzoek of Inclusieve Bedrijfsanalyse financieel te onderbouwen en hen eventueel te certificeren als geregistreerd Jobcreator bij bijvoorbeeld De Normaalste Zaak.

Bent u werkgever en bent u op die manier al bezig met inclusie? Dan helpt deze training u om Inclusief ondernemen financieel inzichtelijk te krijgen.

Hebt u deze training gevolgd, dan:

 • bent u in staat een goede kosten-baten analyse te maken
 • kent u de financiële regelingen binnen de Banenafspraak en eventueel andere doelgroepen
 • weet u waar u terecht moet wanneer u iemand in dienst neemt met een arbeidsbeperking

U sluit de training af met een casus, waarop u zelfstandig een businesscase maakt.

Doelgroep: werkgevers, klantmanagers en jobcreators

Tijdsinvestering: 3 werkdagen. 2 dagen les en 1 terugkomdag voor bespreking van eigen casussen.

Kosten: € 900,- per persoon exclusief btw, inclusief uitgebreide lunch en lesmateriaal.

Training

Training

Banenafspraak in de Praktijk

Wilt u als gemeente uw klantmanagers een verdiepingsslag meegeven? Biedt ze dan deze training aan. Met deze training zijn zij in staat een goede onderbouwing te geven voor de Aanvraag Beoordeling Arbeidsvermogen van het UWV, maar leren zij ook de voordelen van de Praktijkroute die uitgebreid aan bod komt. Welke is voordelig op welk moment? Waar moeten we rekening mee houden, zodat werkgevers en potentiele werknemers zo min mogelijk te maken krijgen met negatieve gevolgen?

Klantmanagers kunnen op basis van hun eigen caseload inbreng meenemen tijdens de training. Voorafgaand aan deze training wordt dan ook expliciet gevraagd om reeds één of meerdere casussen in te sturen, geanonimiseerd natuurlijk, zodat deze tijdens de training besproken kunnen worden.

Doelgroep: Klantmanagers en leidinggevenden

Tijdsinvestering: 1 werkdag

Kosten: € 450,- per persoon exclusief btw, inclusief uitgebreide lunch en lesmateriaal

Training

Training

Doelmatigheid

Wij leiden nieuwe klantmanagers op. In deze opleiding leren zij wat er allemaal bij komt kijken om een echte klantmanager te zijn.

 • Gespreksvoering – hoe voer ik een intakegesprek
 • Gespreksvoering – hoe haal ik de juiste informatie uit het gesprek
 • Gespreksvoering – omgaan met weerstand
 • Gespreksvoering – handhaving
 • Participatiewet en werk
 • Banenafspraak
 • Omgaan met beperkingen
 • AVG-proof rapporteren
 • Doelmatig rapporteren
 • Werkgeversbenadering
 • Instrumenten

Doelgroep: nieuwe klantmanagers

Niveau: aantoonbaar hbo werk- en denkniveau

Tijdsinvestering: 10 werkdagen, verdeeld over 10 weken. Daarnaast nog ongeveer 10 dagen eigen investering thuisstudie/oefenen

Kosten: 3750,- exclusief btw, inclusief koffie/thee en lunch en examen

Let op: Ben je particulier, dan bieden wij deze opleiding tegen lagere kosten aan. Neem hiervoor contact met ons op.

De cursus wordt afgesloten met een examen. Haalt men deze niet, of een bepaalde module niet, dan is een herexamen, eventueel per module, mogelijk. Hier zijn wel kosten aan verbonden:

Kosten herexamens:

 • Kennis: € 99,- exclusief btw
 • Rapporteren: € 99,- exclusief btw
 • Gespreksvoering kandidaat: € 198,- exclusief btw
 • Werkgeversbenadering: € 198,- exclusief btw